February 14, 2016

Tagged Under: , ,

Adapted sri lankan girl in a reality show - Roshani Priddis

By: Blog Poster On: 11:25 AM

orelug yod.;a Y%S ,dxlsl ;reKshla Tiag%ේ,shdfõ§ jev fmkakhs

wjqreÿ 21lg l,ska j;=lrfha f;a j;a;l Wmka ì,sod wo Tiag%f,shdfõ .dhk jEvigyklg iynd.Sù ,kaldjg kïnqjla f.k fohs
ukqiailu ys.ù hk ldf,l msg/áhka fofofkla úiska yod.kak .;a ,kalsl orefjl= ;ukag Wm; ÿka uj n,kak wd wjia;dj oelafjk úäfhdaj my;ska krnkak
fï ;reksh fï jk úg Tiag%ේ,shdfõ Ôj;a jk w;r" weh iyNd.S jq .S; ;r.hl úäfhdajla wka;¾cd,hg uqodyer ;sfnkjd' tu úäfhdaj my;skaඅවුරුදු 28කට කලින් වතුකරයේ තේ වත්තක උපන් බිලිදා අද ඔස්ට්‍රෙලියාවේ ගායන වෑඩ සටහනක කරන ගයනය බලන්න - මෙම ගීතය ඇය විසින් කරන ලද නිර්මනයකීගීටීවී පේජ් එකටත් ලයික් එකක් දාලම යමු pls like our geetv srilanka s page thank you!


Description: X Factor star Roshani Priddis Adapted sri lankan girl in a Australian reality show
Loading...